Al sinds het begin van het TechMBA-programma, nu zo’n drie jaar geleden, is hij van de partij. Andre Mutter, directeur van Omgevingsdienst Midden-Holland, maakt deel uit van de studie- en examencommissie en staat bekend om zijn kritische blik en dito vragen. Hoe kijkt hij terug op deze TechMBA-leergang? En heeft hij nog tips voor de volgende lichting deelnemers?

Volwassen

“In vergelijking met de vorige leergang is er duidelijk verdere progressie geboekt in het curriculum en is het programma meer uitgekristalliseerd. Het onderzoek en de aanpak zit als een rode draad door de opleiding verwerkt en dat zie je ook terug in de stukken die zijn neergelegd. De deelnemers stonden er dit jaar met hun producten in relatie tot de pitch erg zelfverzekerd bij.

“Het leuke was dat er bij een tweetal eindopdrachten laaghangend fruit hing”

Ook de vraagtekens die je weleens bij een pitch of eventuele andere twijfels zijn gewoon weggenomen. Je ziet dat er volwassen stukken liggen met een kop en een staart. Gewoon goede producten. Het leuke was dat er bij een aantal eindopdrachten, twee in het bijzonder, wel laaghangend fruit hing. Met één ervan wordt nu zelfs al omzet gedraaid.”

Invloed coronacrisis

“De TechMBA kon helaas niet ontkomen aan de effecten van de coronacrisis. Daardoor ontbraken dit jaar de opdrachtgevers. Daar was vanwege de crisis gewoon niets aan te doen. Er waren klanten zoals woningcorporaties, scholen en dergelijken die ik graag meer betrokken had gezien bij de afronding van de opdrachten. Ook duurde deze TechMBA-leergang door corona een half jaar langer. Uiteindelijk zagen we een gaatje voor de afsluitende sessie en hebben toen direct de knoop doorgehakt.”

Advies aan toekomstige kandidaten

“Zorg dat je plezier hebt in het volgen van de opleiding. Natuurlijk start je met de TechMBA om resultaat te behalen en je diploma te krijgen, maar vergeet in dit traject niet om plezier te hebben. Voor het inhoudelijke wil ik het volgende advies geven; zorg dat als je werkt aan een business case dat deze concreet is. Het is belangrijk dat je de resultaten en de uitkomsten heel concreet hebt en tot op de bodem uitgewerkt. Wat mij betreft het liefste in getallen.”

 “Wees brutaler, dat is ondernemerschap”

“Ik wil toekomstige studenten het advies geven om meer uit hun comfortzone te treden. Bijvoorbeeld door het wat generieker te maken. Door dingen wat meer te veralgemeniseren op basis van wat je met de beperkte tijd en capaciteit zou kunnen doen. Geef dan wel duidelijk aan dat welke gegevens je hiervoor extrapoleert en welke aannames je daarbij maakt. Je hoeft niet te bescheiden te zijn in het trekken van je conclusie. Dat hoeft wat mij betreft niet. Wees brutaler, dat is ondernemerschap.”

Lees ook:

Afstuderen aan de TechMBA in coronatijd
Duurzaamheid door een nieuwe bril
College over de juridische aspecten van ondernemen
Leerzaam bezoek TechMBA aan de EU in Brussel
Nachtwerk voor TechMBA-deelnemers in Zuid-Afrika
TechMBA-opleiding officieel van start

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Johan Blom